Търговски и социален наем: описание и различия

Социалното наемане, както и търговското наемане са две концепции, които са пряко свързани с отдаването под наем на жилищни имоти. Много потенциални наематели се опитват да разберат какви са основните разлики между двата вида договорни отношения и на кой вариант е препоръчително да се спре избора.

Адвокатите се опитват да спазват действащото законодателство и отбелязват важността на не само изготвянето на договори за наемане на жилища, но и възможността да разберат какви са основните разлики. Правното решаване на въпросите, свързани с жилищата под наем, е от интерес за всяка от двете страни.

Видът на договорите се определя от правата на наемодателя към жилищната площ, тъй като обектът, който се отдава под наем, може да бъде приватизиран, наследен от съдебно решение, дарено, придобито, служебно или получено по време на обмена.

Наем на социални жилища: какво е това?

Социалният договор се сключва на основание Глава 8 на чл. 60 от Жилищния кодекс на Руската федерация. Наемодателят (собственик на жилище) трябва да даде на наемателя (наемателя) обект за временно пребиваване с задължително спазване на определени условия. Наемодателят може да бъде собственик на общински или държавен апартамент, като от името на фонда се изготвя договор за по-нататъшни отношения, уредени със спецификата на законодателството на Руската федерация.

Жилищното законодателство определя не само правото да се предоставя апартамент под наем, но и условията, които трябва да се спазват. В повечето случаи такива отношения предполагат липса на строги срокове за документиране на проблеми.

Търговски наем: какво е това?

Търговското наемане включва задължително плащане за настаняване, което наемателят и наемателят на предложеното съоръжение са договорили предварително. Такива взаимоотношения могат да бъдат компенсирани, но те също така крият взаимните ползи, отбелязани от всяка от двете страни.

Най-често работодателят може да бъде само физическо лице . В същото време, юридическо лице може да участва в изпълнението на търговски договор само ако избраните помещения ще бъдат използвани по предназначение, което ще включва пребиваване на хора.

Обектът на търговския наем може да бъде апартамент, отделна къща, една стая. По този начин се предвижда да се използва всяка изолирана стая, подходяща за временен, но в същото време и комфортен живот.

Ако апартамент се разглежда в дадена жилищна сграда, договорът трябва да включва не само жилищните помещения, но и поддържащите конструкции на сградата, зоната на пълна експлоатация.

Търговско и социално наемане: какви са разликите?

  1. Търговското наемане може да се използва за всякакви обекти на жилищния фонд. Социалното наемане предполага възможността да се използват обекти, които са включени само в общинския или държавния фонд.
  2. Социалното наемане на работа включва безсрочно договаряне. В същото време търговското наемане се сключва за период не по-дълъг от пет години, след което се изисква подновяване на договора при спазване на съответните желания.
  3. Търговското наемане винаги включва доброволно взаимодействие между двете страни. Когато отношенията на социално наемане могат да се основават на административен акт, който се издава от държавни или местни власти.
  4. Въз основа на социалното наемане е възможно да се ползват обезщетения под наем, а преференциалните условия са валидни за всяко пребиваващо лице въз основа на Жилищния кодекс на Руската федерация. Търговското наемане не означава разпределение на жилищното пространство и ограничаване на размера на наема, а страните трябва да посочат в подписания документ всички важни нюанси на тяхното взаимодействие.
  5. Социалният трудов договор може да бъде подписан само от близки роднини. Търговските споразумения позволяват дори на несвързани хора да си взаимодействат, които нямат никаква връзка помежду си.
  6. Социалният договор включва предоставянето на други жилища, подходящи за живеене, при изваждане. Търговските отношения не осигуряват помощ при намирането на други обекти за живот.

Наемане на дом: как да се предпазите?

  1. Трябва да се проверят всички документи за жилища. В същото време плащането трябва да се извършва само при получаване, тъй като условните споразумения не могат да играят важна роля.
  2. Договорът трябва да бъде сключен, като се вземат предвид многобройни аспекти: трябва да посочите паспортните данни на всяка от двете страни, точния адрес на жилищния обект, да споменете документите за собственост, да уточните условията на връзката и размера на наема за въпросния период, всички авансови плащания и обезпечения, подробности за ремонта. Само такъв документ придобива правна сила.
  3. При прехвърляне на жилище под наем трябва да се издаде акт за прехвърляне с подробно описание на характеристиките на апартамента или къщата, състоянието на мебели, килими, домакински уреди. Актът за прехвърляне ще предотврати неприятни и рискови ситуации, избягване на нежелани конфликти.
  4. Жилището във всеки случай може да се използва само за конкретна цел, която е предварително определена от договора. Трябва да се спазват всички условия за живот, описани в Жилищния кодекс на Руската федерация. И, без съмнение, условията на договорните отношения трябва да се прилагат на практика.

Във всеки случай трябва да се вземат под внимание горните съвети за безопасност.

Препоръчано

Tobrex или албумин - кой наркотик е по-добър?
2019
Какво е по-добре двуядрен или четириядрен процесор и как се различават?
2019
Каква е разликата между двуконтактна лампа и едноконтактна лампа?
2019