религия

Каква е разликата между салафитите и сунитите?

Изглежда, че ислямът е единствената религия за мюсюлманите. Но от времето на династията Омеяд (около средата на седмия век) започнаха да се появяват различия в ислямската религия на основата на политически, етнически и конфесионални противоречия. Това се изразява в появата на различни тенденции сред мюсюлманите. Основното противоречие е мнението за начина на прехвърляне на властта (по право на добро или на избор), отношението към езичниците. Практ

Каква е разликата между алавитите и сунитите?

Сегашната ситуация в Сирия изглежда неразбираема и объркваща за европейците. Факт е, че е усложнен от религиозните възгледи на противоположните страни, конфликта между различните течения на исляма. Когато смъртта на великия пророк Мохамед, на плодовете му израсна държавата - халифатът. Абу Бакр, един от най-влиятелните спътници на Пророка, бил обявен за халиф.

Каква е разликата между религия и вяра: особености и различия

Светлина, сянка, дъжд, сняг, земетресение, наводнение - всички тези явления на природата за древния човек бяха мистерия. Не успявайки да получи отговори на въпроси за техния произход отвсякъде, хората са ги измислили сами, разчитайки на житейски опит. Ако има сила, тогава нещо го контролира. Така че свръхестественото е проникнало в човешкото съзнание. Хората вярвали, че неизвестните същества контролират всички необясними, даряват им познати образи (хо

Какво отличава Новия завет, Стария завет и Евангелието

Библията е един от най-старите паметници на мъдростта на човечеството. За християните тази книга е откровението на Господ, Светото Писание и главното ръководство в живота. Изследването на тази книга е задължително условие за духовното развитие както на вярващия, така и на невярващия. Днес Библията е най-популярн

Каква е разликата между духа и душата: сравнение и различия

В много ситуации „духът“ и „душата“ се оказват синоними, но въпреки това понятията са различни компоненти на личността на един човек. Поради тази причина е желателно да се разбере каква е разликата. Понятията "душа" и "дух" Душата е нематериално същество, което трябва да бъде затворено в човешкото тяло. Във всеки случай се приема, че душата ко

Как църквата се различава от храма, катедралата и параклиса?

Разберете различията между църквата, храма, катедралата и параклиса могат да се върнат в дните на раждането на християнството. Смята се, че първата служба е била проведена в частна къща, която е била приготвена от самия Исус Христос. Той зачева Последната вечеря, където се говори за вяра и царството на небето. На същото място за пръв път се провежда литургията - тайнство с хляб и вино (по-късно асоциация с тялото и кръв

Как се различава арменската църква от православната

Много хора от училище знаят за разделянето на християнството на католицизъм и православие, тъй като това е включено в хода на историята. От нея знаем за някои от различията между тези църкви, за предпоставките, които са довели до разделението, както и за последствията от това разделение. Но малко хора знаят какви са характеристиките на много други видове християнство, които по различни причини са отделени от двете основни течения. Една от църквите, които са близки по дух на православните, но в същото време напълно отде

Агностик и атеист: това, което е общо и каква е разликата

В света има около 200 вида различни религии. Привържениците на всяка вяра са убедени, че техният светоглед и техният бог е единственият истински начин за създаване на света. Не е изненадващо, че благодарение на огромния брой различни религии, в древни времена се появяват нахални хора, които се съмняват в истинн

Каква е разликата между католиците и православните

Вярата в Исус Христос обедини и вдъхнови християни, превръщайки се в основа на религиозен мироглед. Без него вярващите няма да могат да вършат правилното дело и да вършат честна работа. Ролята на Православието в историята на Русия е огромна. Хората, които изповядват тази тенденция в християнството, не само развиват духовната култура на

Староверци и староверци: кой е и каква е разликата

Староверци и староверци - колко често тези понятия са объркани. Бяха объркани по време на разговорите, те са объркани и днес, дори в медиите. Всеки образован човек, който уважава културата на своя народ, просто е длъжен да разбере разликата между тези две различни категории хора. Староверци Староверците са хора, които се придържат към старите християнски ритуали. По време на царуването на А.М. Романов, под ръководството на патриарх Никон, беше религиозна реформа. Онези, които отказват да се подчиняват

Различия и различия между католици и протестанти

В 50-та година след раждането на Христос, неговите последователи и вярвалите в тях основават православната християнска църква, която съществува и до днес. От деня на основаването й имаше пет християнски църкви. На православната църква са необходими осем века, за да изработи своите традиции и учения. Затова всичките пет църкви създадоха Вселенския съвет, на който взеха общи решени

Сунити и шиити: каква е разликата и какво е общото

Ислямът, заедно с християнството и будизма, е една от най-често срещаните религии в света. Особено много държави, изповядващи исляма, се намират в източната част на Европа и в Северна Африка. Въпреки това, мюсюлманите имат противоречия, които са довели до истинска война. Целият ислямски свят е разделен на две групи, които са враждебни един към