Път и движение: какво е това и как се различават?

Ако вземете под внимание физическите процеси във вътрешната сфера, много от тях изглеждат много добре. Следователно понятията път и движение се възприемат като едно и също, единствената разлика е, че първата е описанието на действието, а второто е резултат от действието. Но ако се обърнете към източници на информация за изясняване, можете веднага да откриете значителна разлика между тези операции.

Какъв е пътят?

Път е движение, в резултат на което настъпва промяна в местоположението на обект или лице. Тази стойност е скаларна, така че няма посока, но може да се използва за определяне на изминатото разстояние.

Пътят може да бъде изпълнен от следните изображения:

 • По права линия.
 • Криволинеен.
 • В кръг.
 • Възможни са и други методи (например зигзагообразен път).

Пътят никога не може да бъде отрицателен и да намалява с времето. Измерването на пътя се извършва в метри. Най-често, във физиката, буквата S се използва за обозначаване на пътя, в редки случаи се използва буквата L. С помощта на пътеката е невъзможно да се предвиди къде ще бъде обектът, който ни трябва, в определен момент във времето.

Преместване на функции

Движението е разликата между началната и крайната точка на местоположението на човек или обект в пространството, след като пътят е преодолян.

Стойността на движението е винаги положителна и има ясна посока.

Съвпадението между движението и пътя е възможно само ако траекторията е била извършена по права линия, а посоката не се е променила.

С помощта на изместването е възможно да се изчисли къде даден човек или обект е бил в определено време.

За да се посочи движението, буквата S се използва, но тъй като движението е векторно количество, над тази буква се поставя стрелка →, която показва, че движението е вектор. За съжаление, фактът, че и двете понятия могат да бъдат обозначени с буквата L, увеличава объркването между пътя и движението.

Какво е общото между понятията път и движение?

Въпреки факта, че пътят и движението са напълно различни понятия, има някои елементи, които допринасят за факта, че понятията са объркани:

 1. Пътят и движението винаги могат да бъдат само положителни стойности.
 2. За обозначение на път и движение може да се използва буква L и буква L.

Дори като се има предвид фактът, че тези понятия имат само два общи елемента, тяхното значение е толкова голямо, че кара много хора да се объркват. Особено проблемите възникват при учениците по време на изучаването на физиката.

Основните разлики между концепциите за пътя и движението?

Тези понятия имат редица разлики, които винаги ще помогнат да се определи коя стойност е пред вас, пътя или движението:

 1. Пътят е основната концепция, а движението е вторично. Например, движението определя разликата между началната и крайната точка на позицията на човека в пространството след преодоляване на определен път. Съответно е невъзможно да се получи величината на движението без първоначално използване на пътя.
 2. За начина, по който началото на движението играе огромна роля, и за да се определи движението, началото на движението не е абсолютно необходимо.
 3. Основната разлика между тези стойности е, че пътят няма посока, а движението има. Например, пътят се осъществява само директно - напред, а движението позволява и движение назад.
 4. Освен това понятията се различават по външен вид. Пътят се отнася до скаларната стойност, а изместването - до векторното.
 5. Метод на смятане. Например, пътят се изчислява, като се използва общото изминато разстояние, а движението, от своя страна, се изчислява чрез промяна на местоположението на обекта в пространството.
 6. Пътеката никога не може да бъде равна на нула и в движението е позволена стойност, равна на нула.

След като изучавате тези различия, можете веднага да разберете каква е разликата между понятията за пътя и движението и вече не ги обърквате.

Разликата между път и ход с примери

За да разберете бързо разликата между път и ход, можете да използвате някои примери:

 1. Колата направи движение 2 метра напред и 2 метра назад. Пътят е сумата от общото изминато разстояние, съответно 4 метра. А движението е началната и крайната точка, така че в този случай тя е нула.
 2. Освен това разликата между пътя и движението може да се разглежда на техния собствен опит. Трябва да стигнете до началото на 400-метровата бягаща пътека и да стартирате две обиколки (втората обиколка ще завърши в началната точка). В резултат на това пътеката е 800 метра (400 + 400), а изместването е 0, тъй като началната и крайната точки са еднакви.
 3. Изхвърлянето на топката достигна височина 15 метра, след което падна на земята. В този случай пътеката ще бъде 30 метра, тъй като са на 15 метра нагоре и 15 метра надолу. И движението ще бъде 0, поради факта, че топката се е върнала в първоначалната си позиция.

След като анализираме тези примери, дори хората с хуманитарна нагласа могат лесно да разберат разликата между тези ценности и, ако е необходимо, дори да решат проблемите, свързани с тях.

Основното нещо е никога да не забравяме, че пътят и движението са съвсем различни неща, въпреки подобното обозначение. Има толкова много разлики в данните, че е много трудно да ги объркаме.

Препоръчано

Кои матраци е по-добре да си купите пролет или безстепенно?
2019
Как ламинатът се различава от линолеума: характеристики и разлики
2019
Коя кола е по-добра от Fiat Doblo или Renault Kangoo?
2019