Каква е разликата между теоцентризма и деизма?

По време на цялото историческо развитие светът многократно е изпълнен с религиозни войни и конфликти. Религията става връзката, която свързва или, обратно, отделените човешки общества. Яздене се биеха с вярващи, кръстоносните походи причиниха смъртта на милиони хора и т.н. За да се разберат трансформациите на религиозните възгледи във времето и как те повлияха и повлияха върху социалната структура, е необходимо да се позовем на историята на различните религиозни световни възгледи, които определят основата на човешкия живот. След това ще бъдат разгледани общите и отличителни черти на деизма и теоцентризма.

Теоцентризмът като философска концепция

Концепцията за теоцентризма произхожда от Европа през Средновековието и е характерна за монотеистичните култури. Предишният мироглед беше езически .

Тази концепция се характеризира с разбиране и възприемане на Бога и всички божествени като едно и най-висше абсолю. Бог е основата на света, неговия създател. Смисълът на човешкото съществуване е в божествената същност. Всяко добро, всеки живот се генерира само от тях. Поради тази причина философията на теоцентризма има друго име - бог-центризъм.

Разграничават се следните характеристики на този светоглед:

 • Единственият източник на всичко е Бог.
 • Те са ангажирани със значението и целта на съществуващото.
 • Човекът е създаден с божествено подобие.
 • Всички дейности трябва да бъдат насочени към самопознание и познание за Бога.

Смята се, че Бог непрекъснато се отваря към човека, разполага с него, поддържа диалог с него. Да се ​​разбере и тълкува обект означава да се разкрие връзката му с божественото. В същото време самият Бог винаги е в тайнствено пространство, към което човекът през целия си живот трябва да се стреми да се приближи.

Но с времето обществото започва да се отдалечава от възприемането на това понятие като фундаментално, като постепенно се движи към отричането на Бога като център на Вселената (атеизъм). Ценността на теоцентризма днес се крие във факта, че тя е в основата на всички монотеистични религии.

Деизмът като философска посока

За първи път тази концепция е формулирана през 1593 г. от Жан Боден, а още през XVII-XVIII век става една от най-значимите области в Европа. Когато започна европейската индустриална революция, в много страни започнаха да се отварят множество предприятия, включително и различни науки физика, която позволява да се правят все повече открития, но не на религиозна основа. Ето защо в обществото се появи необходимост да се създаде ново и подновено учение, което да задоволи всички човешки въпроси с неговите убедителни отговори. Деизмът е разделен на няколко потока. Някои учени сравняват, а понякога дори се обединяват, понятията за деизъм и атеизъм.

Характерни признаци на деизъм:

 • Желанието да се постигне хармония на научното и божествено познание за Вселената и отричането на тяхната несъвместимост.
 • Висока оценка на човешките познавателни способности.
 • Осигуряване на абсолютна свобода на индивида.
 • Използването на естествената наука и наблюдението за познаването на заобикалящия ни свят.
 • Отричането на мистични и свръхестествени явления.
 • Изявление за Божията неспособност да влияе на светски събития и инциденти или на пълно неучастие.

Приликите между двете посоки

От първото четене изглежда, че и двата тока са много подобни. Бог е признат за създател на света и в двете, всяко същество е негово творение. Всеки обект, всяко явление може да се обясни от гледна точка на божествената воля.

Отличителни понятия

Двете течения се развиват в Европа в различни епохи: теоцентризмът предшества деизма, послужи като основа, от която хората след това се отблъскват в съответствие с изискванията на времето да формират нова концепция.

Какви са другите отличителни черти на деизма и теоцентризма?

 1. Отричане от деизма на безграничната църковна власт, докато в теоцентризма Църквата изпълнява първостепенна функция.
 2. Допустимостта на знанията и откритията на природните науки в деизма . Той дори се нарича "религия на разума", докато теоцентризмът в своето знание се основава единствено на Бога.
 3. Деизмът не е религия в традиционния си смисъл . За разлика от теоцентризма, той отрича всяка догма и божествено откровение.
 4. Представители на деизма са лица с висше образование, занимаващи се с изучаването на различни науки, докато в теоцентризма всички хора задължително имат религиозно образование.
 5. В деизма отрече всякакви събития, които нямат логично обяснение, липсват. Това е оправдано от факта, че според тази концепция Бог съществува, но само дарява всички природни процеси с един вид логика, която е достъпна за човека за познание.
 6. Според деизма, целият живот трябва да бъде насочен към тълкуването на света около него, който някога е бил създаден и снабден с основните закони на Бог, но по-неконтролируем от него.

На пръв поглед деизмът и теоцентризмът може да изглеждат подобни. Те имат значителен брой фундаментални различия, които трябва да бъдат разбрани. Това ще спомогне за проследяване на основните модификации, които са преживели различни гледни точки в хода на историческото развитие и как всички те са повлияли върху функционирането на обществото. Това дава възможност да се опише и изследва съвременният свят.

Препоръчано

Каква е разликата между наемането и сублизинга?
2019
Кох Самуи или Пукет - сравнение на курортите и кое е по-добро
2019
"Левосин" или "Левомекол" - коя маз е по-добра
2019