Каква е разликата между "нула" и "нула"

Каква е действителната разлика между двете, привидно идентични по смисъл думи? В действителност много от тях свободно използват в речта си „нула“ и „нула“, без да знаят истинското си лексикално значение. Отговорът на този въпрос може да дойде в изучаването на лексиката и граматиката на руския език. Въз основа на данните и да разберете "каква е разликата между" нула "и" нула ".

Условията на живот често причиняват нашата реч да бъде в безпорядък. Все по-често хората прибягват до опростяване на родния си език, като ги заменят с чужд речник, като пренебрегват правилата за използване на необходимите форми в контекста. Има много подобни пространства в съвременния руски език, но в тази статия ще спрем и ще разгледаме подробно използването на правилната форма на "празнота" в различни ситуации.

Малко история

"Zero" е исторически по-стар. Той дойде при нас от Централна Европа по време на царуването на Петър I. "Zero", от своя страна, се появи на руската земя благодарение на скандинавците. В ортоепичните речници на руския език „нула“ е посочена като остаряла форма, а „нула“ е модерна.

Удобства

Всъщност тези думи не са синоними. Те не са взаимозаменяеми, а равни. Тези фактори формират основните прилики и разлики между тях. Една от опциите може да се използва само в конкретни случаи, както и в други. Това ще бъде възможно в следващите примери.

Друга интересна особеност са случаите на тези думи. По този начин думата "нула" се използва в номинативните и обвинителните дела, други опции ще бъдат неправилни, не можете да добавите края, например, да кажете: "около нула". С "нула" всичко е различно, то се променя във всички случаи без изключение, например: започнете от нулата, добавете към нула, не е нула, близо до нула, при нула, станете нула и т.н. Има и деривати: нула, нулиране, нулиране. Примери за изречения с деривати:

  • Нулевият меридиан също се нарича Лондон, защото минава точно през столицата на Великобритания.
  • Процесът на анулиране на амортизирани хартиени пари от държавата е анулиране.
  • По някаква причина всички сметки са възстановени в банката.

Въз основа на горните примери можем да заключим, че "нула" е по-гъвкава по отношение на използването на речта и формирането на нови форми, думата. "Нула" е по-често срещано при стабилни фрази.

Значение, лексикално значение

  1. Липсата на нещо (в сметката ви нула рубли)
  2. Зададената стойност, началото на изчисляването на физическите величини (налягане, температура, време и др.)
  3. Най-ниската оценка на работата, труда (работата, извършена от машината е нула)
  4. Кой не знае стойност, нищо (този човек изобщо не знае как да живее, той е „пълна нула“)

Правилна употреба

В техническите области (физика, математика, компютърни науки) „нулата“ ще бъдат по-чести, а в хуманитарната - „нула“.

Да направим една аналогия, най-ярък пример: абсолютна нула (физика) - абсолютна нула (за човек). От тази двойка е ясно, че „нула“ и „нула“ имат еднакво значение в двата случая (сходство), но заместването на едно с другото е невъзможно, тъй като областите на приложение на тези думи, предметът, са напълно различни, а не взаимосвързани (разлика).

Често срещани примери за употреба са: нула нула, температура под нулата, нулева емоция, търпение на нула, нулева низа, нула внимание, нулева функция, нула без стик, нула часа и т.н.

Струва си да се отбележи, че използването на тази двойка думи в математиката е доста специфично. И двата варианта могат да бъдат използвани в изчисленията, например: добавете нула до осем, нула две точки две, извадете петнадесет стотни от нула, не могат да бъдат разделени на нула и т.н. Други изрази също съществуват: намалете израза на нула, изпълнете изчисления с нула, уравнете до нула.

В заключение нека се върнем към основния въпрос, поставен в началото на статията. На пръв поглед обичайният и нищо чудно въпрос. Но той настояваше за дълбок синтез и анализ на родния си, чудесен език. Надявам се, че сте намерили това, което търсите, и тази статия е била полезна за вас. Научете и не забравяйте родния руски език. Успех!

Препоръчано

Каква е разликата между златната текила и сребърната текила?
2019
Visa и Mastercard: как се различават и какво е по-добро
2019
Макропен или азитромицин - сравнение и какво е по-добро
2019