Каква е разликата между полицията и Росгвардия?

Русия, като правна държава, е длъжна да защитава спокойствието и благосъстоянието на своите граждани . За постигането на тази цел бяха организирани специални изпълнителни органи. Основата за тяхната дейност са законите на Руската федерация. Всеки знае за съществуването на такива структури като полицията и Росгвардия, но не винаги е ясно как те се различават.

Въпреки това е необходимо да се знае, че може да взаимодейства с тези организации по законен начин.

Полиция - служители на правоприлагащите органи

След въвеждането на някои реформи от президента, Министерството на вътрешните работи на Руската федерация сформира такъв правоприлагащ орган - полицията. Полицията се появява на 7 февруари 2011 г. в по-голямата си част от служителите на предварително разпуснатата полиция. Появата на такава организация значително засили правната защита на гражданите, като одобри изпълнението от страна на полицията на действия в съответствие с протоколи и регламенти.

Казано с прости думи, всеки полицай трябва да извърши определени действия и да се придържа към определени правила. Тези правила са необходими за контрол на върховенството на закона, за постигане на определени цели на структурата на МВР, както и за поддържане на дисциплината на изпълнителната власт.

Полицейски задачи

Като една от държавните структури полицията има свои собствени задачи. Изпълнението им определя съществуването на тази единица. Основните задачи на полицейския служител включват:

  1. Защита на живота, здравето и правата на гражданите на Руската федерация . Полицейските служители са длъжни да определят, предотвратяват и възпрепятстват действия, които водят до опасност за живота или здравето на гражданите, както и нарушават техните права. По този начин всеки полицейски служител, при екзекуция, няма право да отказва помощ за гражданите, тъй като това противоречи на хартата.
  2. Борбата с организираните престъпни групи . Има определени звена, които работят срещу организирани престъпни групи. Това помага да се избегне завземането на власт, настъпването на грабеж, а в някои случаи и извършването на верига от тежки престъпления. Всъщност организираните престъпни групи са склонни да планират и извършват няколко престъпления, така че МВР се опитва да контролира тези групи.
  3. Борбата срещу икономическите престъпления . Въпросите на икономическите престъпления не са необичайни в една правна страна. Една от типичните ситуации е измама на потребителите, както и незаконно предприемачество. Полицията се противопоставя на този вид престъпления.
  4. Наказателно разследване . Косвено засяга предишните три точки - наказателното разследване. Провежда се улавянето на особено опасни престъпници, както и бегълци. Освен това следователите идентифицират жертвите и търсят изчезналите.
  5. Контрол на административното право . В някои случаи, предвидени в закон, полицейският служител има право да взема решения за административно наказание. Това позволява да се наказват нарушителите, без да се стига до съда. Въпреки това той може да бъде обжалван в съда, ако има несъгласие.
  6. Пътна инспекция . Отделна задача на тази структура е да следи за спазването на правилата и регулирането на трафика. Това помага да се намали броят на произшествията.

Росгвардия - силов щит

Често на улиците на столицата можете да забележите отряди на охраната. Този орган на изпълнителната служба обаче е доста различен от предишния. Първо, полицията подчинена на Министерството на вътрешните работи, а Rosguard - само на президента. На второ място, полицаят в пъти повече, но те не разполагат с тежки оръжия. За разлика от тях охраната е оборудвана с картечници, самолети и танкове. Разбира се, пред четата на Росгард има различни задачи.

Основните задачи включват:

  1. Участие в защитата на обществения ред . Това е обща задача и за двете структури. За полицейските части това е основна задача, за разлика от Розугърдс, която е длъжна да изпълнява определени заповеди.
  2. Осигуряване на териториалната цялост на държавата . Защитата на държавните граници и борбата срещу сепаратизма са основната мисия на охраната. За съжаление, в някои случаи това може да засегне свободата на словото. В крайна сметка невинни граждани могат да бъдат арестувани, изразявайки мнението си за целостта на държавата и нейните отделни територии.
  3. Борбата срещу тероризма . Заедно с други структури на Министерството на вътрешните работи, Rosguard разработва набор от мерки за борба с тероризма и екстремизма. Това е насочено към организиране на върховенството на закона и защита на правата и свободите на гражданите на Руската федерация.
  4. Защита на президента, както и на длъжностните лица . Президентът, като представител на правителството и държавен управител, трябва да бъде защитен от държавата. Така за удобната работа на длъжностните лица подобен отряд работи под формата на „лична защита“.

Основната разлика на структурите

Така че, обобщавайки в заключение, отбелязваме, че това са напълно различни структури на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Те се различават по брой на персонала, в юрисдикцията, задачите, подчинеността, в нивото на обучение и въоръжение.

Те също имат някои общи задачи, но разликите са предимно доста големи, което ви позволява да организирате две различни по посока на организацията различни командири. Всичко това им позволява правилно да изпълняват своята трудна услуга.

Препоръчано

Кое лекарство е по-добро от "пирацетам" или "цинаризин"?
2019
Йод или брилянтно зелено: сравнение и по-добре за лечение на раната
2019
Каква е разликата между кимион и зира?
2019