Каква е разликата между плоския плотер и лазерното ниво?

При извършване на много строителни работи, едно от първите действия е да се установи връзката на съществуващите повърхности (под, таван, пешеходна пътека в градината или дори хедж) с необходимата съгласно проектната документация. Тук възниква въпросът, какъв инструмент е необходим за това?

Как да изберем оборудване, което ще изпълнява максимално необходимите функции при минимални разходи за придобиването, поддръжката и използването на труда? Да видим каква е основната разлика между лазерното оборудване на новото поколение, представено от нивото и конструктора на самолета.

Какво е строител на самолет?

Строителят на самолет е сложно електронно устройство, което показва хоризонтално или вертикално ниво с лазерни лъчи. Функционалният компонент на конструктора на равнината се състои от компенсатор (наричан още електронно махало), който автоматично привежда устройството в равновесие, независимо от основата, на която се намира, и лазерния излъчвател, използвайки червени лъчи, показващи необходимата равнина. Вътре в лазерния предавател е фиксирана цилиндрична призма, която преобразува лазерния лъч, преминаващ през него, в равнинна линия.

Степента на грешки на съвременните лазерни плотери е максимална: максималното отклонение е 1 mm на 1 m . Въпреки че много от дизайнерите са скептични по отношение на такива показатели, алтернативата все още не е измислена, а наличната точност според опита за изграждане на жилищни и промишлени сгради е достатъчна, за да се създаде равновесно състояние и необходимата трайност на конструкцията.

Лазерният конструктор на плоскости ще помогне да се създадат почти всички основни геометрични елементи, необходими за строителството: точки, линии, ъгли, равнини и т.нар. Повечето от строителите се използват като домакинство, те са лесни за инсталиране и експлоатация. Дължината на гредата, когато се използва на закрито, може да достигне 30-50 m.

Използване на конструктора на самолета

Какво е лазерно ниво?

Лазерното ниво е устройство, използвано за подравняване на повърхности в една от плоскостите. В този случай, лазерният лъч има формата на права линия, която може да бъде вертикална или хоризонтална, но не може да бъде разположена под ъгъл спрямо съществуващата повърхност. За разлика от стандартните нелазерни нива, обхватът му предполага не измерване на разстоянието до определена точка, а само чертежи на линии. Точността на нивото с електронен компенсатор може да достигне 0.1-0.3 mm на 1 m.

Лазерно ниво

Подобрените модели е малко вероятно да имат по-малка грешка, тъй като всички отрицателно влияещи фактори, включително нестабилността на повърхността на поставяне, вече са включени в нея. Обхватът на гредата на нивото е 20-30 м. На закрито и около 50 м навън. Когато се монтира на лазерно ниво, специална призма преобразува лазерен лъч в лъч, който задава равнина в пространството, превръща се в пълномащабен самолетостроител, описан в предишния параграф.

Какво общо имат лазерното ниво и конструкторът на самолета?

  • И двете устройства задават геометрични фигури с лазер.
  • Обхватът на устройствата в помещението и в свободното пространство е приблизително еднакъв.
  • И нивото, и строителят са предназначени за подравняване на всяка повърхност в определена равнина.
  • Модели, които имат същия принцип на работа, работят с една и съща ниска грешка.

Каква е разликата между лазерно ниво и конструктор на самолет?

  • Създателят на равнината използва призматичен лъч за обозначаване на геометрична фигура, а изравняващата линия използва проста линия;
  • Нивото често се използва в открити пространства и при маркиране на външните части на сградата, а строителят на самолетите се използва за вътрешна декорация.

По този начин и двете устройства са разновидности на геодезически инструменти за извършване на проектиране на земята, последвани от конструкция, а името "строител на самолет" се появява в резултат на работа с него и е твърдо установено поради простотата на термина.

Препоръчано

Какво отличава дренажната помпа от фекалните
2019
Къде по-добре да отидете в Санкт Петербург или Москва?
2019
Кой производител на гуми е по-добър от Cordiant или Vatti?
2019