Каква е разликата между град и градска област?

В момента в страната има градове, както и градски райони. Във всеки случай се приема определена разлика между тези понятия. Но кои характеристики са характерни за градовете и кои - за градските райони? Какъв е всеки тип обект на административното деление?

Какво е град?

Градът е голямо селище, чиито жители не се занимават със земеделие. Той предполага съществуването на развит селскостопански комплекс, както и на икономиката, множество архитектурни забележителности и инженерни съоръжения за гарантирано поддържане на живота на хората. Във всеки случай има възможност да се оцени високото ниво на развитие на инфраструктурата, благодарение на което хората отбелязват оптималното ниво на комфорт в живота.

В момента градовете се развиват активно, след което създават градски агломерации. Специална роля играят столиците, градовете с население над 1 000 000 души, мегаполиси и глобални градове. Именно тези селища първоначално имат специално значение и имат сериозно влияние върху развитието на държавата.

Какво е градска област?

Градската област е част от териториалния компонент на държавата. Същевременно въпросната единица трябва да живее на основата на държавното административно и местно самоуправление. Държавната власт не може да упражнява никакво влияние.

В градските райони може да включва не само града, но и селата, разположени в близост. Така се приема определена стойност на териториалната единица.

Градски район и град: основните нюанси

Градският квартал е селище, което не може да бъде общинско. В същото време на равнището на местното самоуправление трябва да се предвидят оптимални възможности за решаване на различни важни въпроси на местното общество. В допълнение, може да се приеме изпълнението на някои държавни правомощия, но въпросът се урежда от действащото законодателство на Руската федерация. Като се вземат предвид важните характеристики на действащото законодателство, можете да разчитате на особеностите на развитието на градските райони.

Градска област

Към днешна дата законодателството на Руската федерация не е определило основните критерии, които позволяват на градските населени места да получат статут на градска област. Въпреки това законодателят отбелязва, че сред най-важните критерии са местоположението на населеното място на местно ниво, както и наличието на многобройни възможности за успешно разрешаване на съществуващите проблеми. Предполага се, че е необходимо да се вземат предвид основите на развитието на населените места и сегашното състояние на икономиката, социалното развитие на местните жители.

Законодателството определя две категории градски области, всяка от които има определени особености. Това разделение се извършва на основата на социално-икономически отношения с околните територии и особеностите на икономическата дейност:

  1. Градове, които отдавна са центрове на административни области.
  2. Градове, които се развиват по време на индустриализацията. Този период е от 30-те до 1950-те години. След това развитието продължава и в пост-индустриалния период, който е пряко свързан с новите технологии. Тези населени места позволиха успешно да решават въпроси, свързани с националната сигурност.
Какви важни разлики между двете групи трябва да се отбележат? Въпреки факта, че разликите се изтриват с течение на времето, много негативни фактори все още са известни. Съществуването на разделяне на градовете на две групи е условно, но във всеки случай има възможност да се отбележи разликата в интеграцията на инфраструктурата на териториалното развитие.

Няма съмнение, че не всички градове, както и общините, които са били формирани за успешно решаване на държавни задачи, имат оптимален потенциал за успешно решаване на различни въпроси, свързани с местното самоуправление и определени държавни власти. Поради тази причина в някои градове със съседни села все още трябва да има градски селища. Ако градовете имат необходимия потенциал, те могат да получат статут на градска област, като гарантират, че има полза за градовете и съставните субекти на Руската федерация.

Градската област съчетава града, както и местностите. Тази териториална единица има пълна независимост от останалите общини, в резултат на което се отварят изненадващи граници за развитието на икономиката. Всеки градски район, който съществува в Русия, притежава определени представителни органи. В момента в Руската федерация има около 500 градски района, всеки от които допринася за наличието на определена структура на страната, която е важен компонент на държавната икономика.

Активното развитие на териториалното разделение на държавата позволява да се подобри икономиката, като по този начин се създаде база за развитието на всяка местност.

Препоръчано

Какво е по-добре за двигателя пропан или метан и как се различават?
2019
Каква е разликата между индийски (азиатски) слон и африкански слон?
2019
Какво е по-добре Sinupret или Gelomirtol: характеристики и различия
2019