Каква е дипломата, различна от писмо за благодарност

Опитният мениджър знае, че правилната мотивация на персонала е гаранция за успешна работа на предприятие или компания. Добре проектираната система за възнаграждение, съобразена с индивидуалните нужди на всеки подчинен, допринася за възникването на положително отношение към екипа - повишава се ефективността на работния процес - увеличава се производителността. Всеки служител има собствен стимул за продуктивни дейности. Това могат да бъдат материални, морални или правни стимули. Сред всички методи на морална мотивация на служителите, стимулите под формата на писма и благодарствени писма играят съществена роля.

Условия за благодарност

Писмото е промоционален документ, написан в бизнес стил, който се възлага главно на служителя за постигане на успешни резултати във всяка област на дейност. Диплома може да бъде присъдена на екип от фирма или институция за постигане на отлични икономически резултати . Има почетни и заслужили сертификати. В областта на международните отношения писмото се разбира като формализиран акт, указващ установяването на правоотношения или сключването на международни споразумения. Писмото, в разбирането на акта, установява всички привилегии, правомощия или одобрява правата на нещо. Думата грамотност се споменава за първи път във Византия. Така наречените съобщения, укази, други писмени документи. В Русия терминът започва да се използва от 10-ти век, главно по смисъла на акт, частно или официално писмо.

Понятието за грамотност, като мярка за насърчаване, придобива особено значение в СССР. Доброто представяне в образователните институции, постиженията в спорта, творчеството, успехът в трудовата дейност непременно бяха съпътствани от представянето на различни сертификати. Днес този термин вече няма толкова широко приложение, но все пак е отличен стимул за професионално и личностно израстване.

С появата на епистоларния жанр се появява концепцията за благодарствено писмо. В съвременния смисъл благодарственото писмо е пълноправен официален документ на бланката на компанията, съдържащ думи на благодарност за предоставената услуга, извършена работа или изразяване на искрена благодарност за сътрудничеството. Той действа като награда за висококачественото изпълнение на поставените задачи, за постигането на достоен акт, за показаната отговорност, за повишаване на професионалните умения. Благодарствено писмо е направено в свободна форма и съдържа емоционално оцветено съдържание.

Степента на официалното писмо зависи от социалния статус на получателя. Най-често се изпраща от името на ръководството на дружеството, ръководителя на изпълнителния или законодателния орган в организацията, служител или цивилен. Причината за написването на благодарствено писмо може да бъде: дълъг живот в заеманата позиция, лични постижения, активност в живота на екипа, бързо кариерно израстване, изразяване на благодарност за поздравления или покана за всяко събитие, за доброто възпитание на детето (за родители).

Каква е приликата между писма и благодарствени писма?

Въпреки факта, че писмото за благодарност е различно от писмото, и двете понятия имат някои прилики:

 • И писмо за благодарност и писмо са официални писмени документи;
 • Издадени на фирмените бланки;
 • Формата действа като писмено признание на нечии заслуги;
 • И двата документа са еднопосочни и не предполагат обмен на информация;
 • Писмо или благодарствено писмо могат да бъдат отбелязани както от физически лица, така и от група лица, например отдел на компанията или цяла организация.

Дори и с подобни характеристики, всъщност те са две напълно различни бизнес документи.

Разлика от писмото за благодарност от писмото

Има ясни различия между писмото и благотворителната писмо:

Сертификатът се издава в чест на постигането на действително записани резултати, например:

 • За спечелване на състезанието.
 • Успешно изучаване на отделни предмети.
 • Добро представяне.
 • Трудолюбива работа.
 • Високият професионализъм.
 • Отлично представяне в обучението на учениците.

Писмо за благодарност изразява благодарност за всякакви действия или услуги. Причината за благодарност може да бъде:

 • Подготовка на участниците за състезанието.
 • Участие в събитието.
 • Отговорен подход към работата.
 • Справедливо изпълнение на договора.
 • Плодотворно сътрудничество.
 • Безвъзмездно предоставяне на нещо.
 • Помощ или помощ.
 • Осъществяване на личен принос.
 • Отлично отглеждане на деца.

Други разлики:

 1. Дипломата, действаща като акт, определя правата, одобрява правомощията и привилегиите. Писмо за благодарност не притежава такива свойства.
 2. Бланките за дипломи обикновено са доста сдържани, със скромни рамки, не съдържат ненужни декорации. Те могат да съдържат лого или емблема на компанията. Благодарствени писма са съставени в по-ясен дизайн, често с добавянето на цветни печатни изображения.
 3. Съдържанието на писмото е ограничено и официално, без емоционално оцветяване. Текстът е лаконичен. Формулярът съответства на минималната информация за получателя, без да се посочва информация за неговите лични качества. Писмото на благодарност е по-малко формално, по-детайлно, предаващо възвишени емоции. Думите в текста са искрени и топли. Текстът е представен под всякаква форма. Писмото за благодарност често описва положителните характеристики и достойнства на лицето, на което е предназначено, или изброява ползите от институцията.
 4. За разлика от тях, благодарствените писма имат по-широк обхват на употреба.
 5. Значението на писмото е по-тежко от благодарствено писмо, но е също толкова приятно да получавате и двете промоционални документи.

И двете бизнес документи заемат значителна позиция сред начините за стимулиране на работата. Когато кандидатствате за работа, наличието на награди от писма и благодарствени писма се счита от работодателите за предпочитано предимство за намиране на работа.

Препоръчано

Кои матраци е по-добре да си купите пролет или безстепенно?
2019
Как ламинатът се различава от линолеума: характеристики и разлики
2019
Коя кола е по-добра от Fiat Doblo или Renault Kangoo?
2019