Как петицията се различава от молбата до съда?

Принципът на работа на държавните органи включва само писмени форми на обжалване. Разбира се, устни искания и изявления няма да се разглеждат от никого, за това е необходимо правилно да се състави документ в съответствие с всички форми и правила на институцията, към която заявителят е решил да кандидатства. В този случай жалбата ще бъде разгледана задължително и ще бъде изпратен писмен отговор по този въпрос, който може да бъде обжалван в бъдеще. Основните документи за обжалване пред съда са молбата и молбата.

приложение

Молбата до съда е писмена форма на документа, чрез който жалбоподателят представя пред съда същността на иска . Писмената форма може да изключи само крайните причини, поради които ищецът не може да пише или отпечатва документ (увреждане и т.н.). В такъв случай чиновникът ще получи молбата устно, обобщавайки го писмено независимо. Според изискванията на законодателството на Руската федерация в изявлението трябва да се посочат имената на съда, жалбоподателя и подсъдимия, както и същността на обвиненията, както и доказателствата и списъкът на документите, които са приложени.

Примерна рекламация

Ако е необходимо, към изчисляването на паричните санкции могат да се добавят и материални вземания. За да бъде надлежно изпълнено заявлението и няма връщане, най-добре е да се свържете със специалист за платен правен съвет (освен ако сумата, поискана от адвокат за неговите услуги, надвишава размера на иска).

петиция

Петиция, като изявление, е форма на прибягване до съда . Казано с прости думи, петицията е вид искане от лице, участващо в делото (например, да призове допълнителни свидетели или искане за материали по делото за допълнително опознаване, отлагане на изслушването на друга дата).

Примерен пример

Може да се каже, че с помощта на петицията се разглеждат второстепенните въпроси на процеса. По дизайн няма строги изисквания към петицията. По принцип е достатъчно да се посочи името на съда, вашите лични данни и да се посочи самата същност на жалбата пред съда. Петицията трябва да бъде подадена в брой копия, който съответства на броя на участниците в разглеждания случай.

Прилики и различия

Като цяло, в заявлението авторът излага специфичните си изисквания към съда, а в жалбата искане за разглеждане . Въз основа на заявлението може да започне разглеждане на делото в съда, което не може да се каже за петицията, чиято цел е основно разглеждане на допълнителни точки и детайли. Заявлението има голяма власт, предоставена от законодателството, поради което е много по-лесно да се получи отказ да се приеме петиция.

Съществена разлика има и в изискванията за регистрация - петицията е написана в почти свободна форма и е доста трудно да се напише молба до съда без необходимото правно знание или професионална помощ. Има разлика в плащането - искането изисква заплащане на държавната такса, а петицията се подава безплатно. По същия начин, значението на понятията „заявление” и „петиция” може да се различава в зависимост от вида на процеса (граждански, административен или наказателен).

Основната прилика в тези документи може да се нарече посоката и целта, които тези съобщения носят. И също така фактът, че подаването на молба или молба се ръководи единствено от собствената воля на жалбоподателя, без никаква принуда, като негова инициатива. И един, и втори документ могат да бъдат подадени, преди съдът да се оттегли, за да вземе решение, а самият съд установи от всички участници в процеса, че искат да подадат молба или петиция по въпроса по делото.

Може да се заключи, че значението на понятията „петиция“ и „изявление“ може да се различава от вида на процеса. Във всеки случай обаче, заявлението дава на курса началото на делото или прехода му към друг етап и петицията регулира процеса, следи за изпълнението на правата на жалбоподателя. А останалото, същността на понятията няма голяма разлика, тъй като единият и другият документ са средство за изразяване на волята и регулиране на съдебния процес. За да разберете напълно кой документ да издавате с изявление и коя петиция, най-добре е да се свържете с квалифициран специалист, защото един добър адвокат може да ви помогне да спестите не само време, но и пари.

Препоръчано

Каква е разликата между златната текила и сребърната текила?
2019
Visa и Mastercard: как се различават и какво е по-добро
2019
Макропен или азитромицин - сравнение и какво е по-добро
2019