Хипотеза и теория: какво е това и какви са разликите

Преди да обясня някой факт, много хора първоначално излагат хипотеза или изграждат теория, но не всеки ще може веднага да даде ясен отговор на въпроса как хипотезата се различава от теорията. Някои смятат, че тези термини са не само близки по смисъл, но дори и взаимозаменяеми. Но наистина ли е? Нека се опитаме да изясним този философски въпрос.

Общо определение на хипотезата

Всяко познание в научната или домашната сфера винаги се предшества от разбиране, наблюдение и оценка на материала, който се изучава. Такава умствена дейност е съпроводена от създаване на различни предположения и предположения, които чрез дълги наблюдения и изследвания се превръщат в хипотеза.

По всяко време, без хипотеза и теория, не се е родил нито един достоверен факт или логическо заключение. Без тези понятия не може да съществува съвременна наука. Хипотезата трябва да бъде ясно разграничена от обичайното предположение, тъй като предположението е предположение, а хипотезата е частично обосновано предположение за същността на всеки обект или явление. С други думи, една хипотеза е предположение, подкрепено от знание, което изисква по-нататъшна обосновка и доказателство.

Понятия като отгатване или отгатване, които хората използват във всекидневния живот, са по-субективни, често основани на интуиция. Хипотезата е и предположение, но по-сложна концепция, основана на научното познание на конкретен предмет или феномен.

Необходимо е да се провеждат наблюдения, експерименти и други манипулации, преди да се направи предположение. Една хипотеза винаги съдържа вероятни знания, които трябва да бъдат проверени. От своя страна хипотезите са разделени на два типа: обща хипотеза и частна (работеща). Първата изследва причината за явлението като цяло, а втората обяснява само една специфична страна на това явление.

Общо определение на теорията

Когато хипотезата е доказана от практиката, тя се превръща в надеждна теория, но дори и теориите понякога се оказват само относителни истини. Когато се открият нови неизвестни факти, човек трябва да изложи нова хипотеза и така нататък в кръг.

Цялата модерна наука излезе от предположения и предположения, които в самото начало изглеждаха просто нереални и приказни. С течение на времето, след като натрупаха обосновани доказателства, тези предположения се превърнаха в неоспорима истина. Така възникват теории, на които се основава целият научен опит и знания на човечеството.

Теорията е най-висшата форма на научното мислене, която логично обосновава системата от взаимосвързани факти. Теорията е много сложна структура, тъй като вече включва всички познати досега хипотези и мисли. Функциите на теорията са по-широки и по-значими от тези на хипотезата. Първо, тя включва развитието на терминологията, и второ, тя създава цялостна структура, обединена от общо начало, има ясна представа и разумни заключения.

Основните различия на хипотезата от теорията

Разликата между хипотезата и теорията е, че първото е само предположение, макар и оправдано, а второто вече е достоверен факт, тъй като разчита на експерименти, анализи и други научни методи. Ако предложената хипотеза е абсолютно доказана, тя се превръща в теория. Теорията, за разлика от хипотезата, също има предсказваща сила, т.е. тя е в състояние да предскаже различни процеси на изследваното явление или обект.

Теорията не е просто хипотеза, а предположение, изучавано, проверявано, преглеждано от всички страни и прието от цялата научна общност. Хипотезата е само междинен етап при формирането на теория. С прости думи: хипотезата предполага и теорията вече уверено твърди и обяснява.

Много често в научния свят може да има няколко хипотези за една и съща тема едновременно. В този случай всеки от тях се изучава и проверява и единственият правилен се откроява, а всички други твърдения се опровергават.

Теорията е по-развита и обемна концепция, в която различни факти стават важни елементи на цялата система. Теорията може да съществува само в рамките на законите на логиката, тъй като някои решения в нея произтичат от други. Хипотезата винаги може да бъде поставена под въпрос, но е много трудно да се опровергае тази теория.

Препоръчано

Каква е разликата от ролковата писалка: описание и различия
2019
Какво е по-добре "Ацикловир" или "Циклоферон": характеристики и различия
2019
Kanefron на капки или таблетки - което е по-добре да изберете?
2019